ИТХ-ын тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Монгол улсын аварга малчин, хошой аварга малчин тодорхойлох тухай 1 2017-01-02
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 2 2017-01-11
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 3 2017-01-11
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 4 2017-01-11
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 5 2017-01-11
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 6 2017-01-11
Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 7 2017-01-25
Бэлчээрийн фото мониторингийн ажилд үнэлэлт өгөх тухай 8 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 9 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 10 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 11 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 12 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 13 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 14 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 15 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 16 2017-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 17 2017-02-03
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 18 2017-02-03
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 19 2017-02-03
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 20 2017-02-03
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 21 2017-02-13
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 22 2017-02-13
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 23 2017-02-13
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 24 2017-02-13
Журам батлах тухай 25 2017-02-13
Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай 26 2017-02-13
Тариалангийн бүс нутгийн байршил, заагийг тогтоох тухай 27 2017-03-15
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 28 2017-03-15
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 29 2017-03-15
Сумд шинээр байгуулах болон өргөтгөх шаардлагатай үйлдвэрүүдийн нэрсийг батлах тухай 30 2017-03-15
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны зурагт болон ухуулах хуудсыг байршуулах байрлалыг тогтоох тухай 31 2017-03-31
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 33 2017-04-18
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 34 2017-04-18
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 35 2017-04-18
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 36 2017-05-05
Сумын иргэний танхимын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж, ажиллах журмыг батлах тухай 37 2017-05-05
Цахим тоглоом болон төлбөрт тоглоомын журам батлах тухай 38 2017-05-05
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 39 2017-05-05
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 40 2017-05-05
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 41 2017-05-05
Хамтарсан баг байгуулах тухай 42 2017-05-05
Зөвлөл байгуулах тухай 43 2017-05-17
Сумын хүний эрхийг хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай 44 2017-05-17
Хөрөнгө актлуулах тухай 45 2017-05-17
Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 46 2017-05-17
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 47 2017-05-30
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 48 2017-05-30
Хуралдааны тов зарлах тухай 49 2017-05-30
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах журам батлах тухай 50 2017-05-30
Үйлчилгээний үнэ, тариф тогтоох тухай 51 2017-05-30
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 52 2017-06-09
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний журам батлах тухай 53 2017-06-09
Ой цэвэрлэгээ хийх тухай 54 2017-08-16
Ой тэмдэглэх тухай 55 2017-08-16
Сумын онцгой комиссын даргыг томилох тухай 56 2017-09-05
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 57 2017-10-02
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 58 2017-10-07
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 59 2017-10-07
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 60 2017-10-07
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 61 2017-10-07
Ажилд томилох тухай 32 2017-04-05
Алтайгаа хамтдаа хөгжүүлье хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай 62 2017-11-03
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 1 2018-01-10
Хүүхдийн хамгааллын баг байгуулах тухай 2 2018-01-10
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 15 2018-04-13
Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 4 2018-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 5 2018-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 6 2018-01-25
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 7 2018-01-25
Сумын аварга малчин шалгаруулах тухай 8 2018-02-06
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 9 2018-02-06
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 16 2018-04-13
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 18 2018-04-13
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 19 2018-04-13
Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 20 2018-04-13
Сум хөгжүүлэх сангийн төсөв батлах тухай 22 2018-04-13
Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 21 2018-04-13
Амралт, сувиллын газар байгуулах тухай 23 2018-04-26
Элс, хайрганы орд газрыг харуул хамгаалалттай болгох тухай 24 2018-04-26
Журам, төлбөрийн хэмжээ батлах тухай 25 2018-04-26
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 26 2018-04-26
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 27 2018-04-26
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 28 2018-04-26
Журам батлах тухай 29 2018-05-21
Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 30 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 31 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 32 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 33 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 34 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 35 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 36 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 37 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 38 2018-05-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 39 2018-05-21
Чандмань хайрханыг тахих тухай 40 2018-05-23
Нэрэмжит болгох саналыг дэмжих тухай 41 2018-06-20
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 42 2018-06-20
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 43 2018-06-20
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 44 2018-06-20
Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 45 2018-07-16
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 46 2018-07-16
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 47 2018-07-16
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 54 2018-09-28
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 55 2018-09-28
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 56 2018-09-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 57 2018-09-28
Хаяг шинээр тогтоох тухай 58 2018-10-10
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 59 2018-10-31
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 60 2018-10-31
Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 61 2018-11-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 62 2018-11-21
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 63 2018-11-21
Хуралдааны тов тогтоох тухай 64 2018-11-30
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 65 2018-11-30
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 66 2018-11-30
Мал тооллогын комисс байгуулах тухай 67 2018-11-30
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 68 2018-12-10
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 69 2018-12-10
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 70 2018-12-10
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 1 2019-01-07
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 2 2019-01-07
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 3 2019-01-07
Журам батлах тухай /аварга малчин/ 4 2019-01-25
Сумын аварга малчин, тариаланч шалгаруулах тухай 5 2019-01-25
Тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах журмын хашааны үнэ тарифийг өөрчлөх тухай 6 2019-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 7 2019-01-25
Төрийн дээд шагналаар шагнуулах тухай 8 2019-01-25
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Утас:    99005534
И-мэйл   
Зурвас