ЗАРЛАЛ
  • Алтай нутгаа хамтдаа хөгжүүлье.     
Есөнбулаг сумын 02-р сарын өглөг, авлагын мэдээ
2018-03-05 12:44:11
Есөнбулаг сумын 02-р сарын өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хасагдс Дэлгэрэнгүй
10-р сарын өглөг, авлагын мэдээ
2017-11-03 05:38:12
Есөнбулаг сумын 10-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
9-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-10-02 17:54:12
Есөнбулаг сумын 09-р сарын  өглөгийн мэдээ   № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт Дэлгэрэнгүй
8-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-09-04 09:59:12
Есөнбулаг сумын 08-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
6-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-07-03 14:54:23
Есөнбулаг сумын 06-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
5-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-06-02 16:54:21
Есөнбулаг сумын 05-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
4-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-05-02 16:45:45
Есөнбулаг сумын 04-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
3-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-04-02 15:12:32
Есөнбулаг сумын 03-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
2-р сарын өглөг авлагын мэдээ
2017-03-02 17:35:04
Есөнбулаг сумын 02-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
1- р сарын өглөг, авлагын мэдээ
2017-02-02 15:35:12
Есөнбулаг сумын 01-р сарын  өглөгийн мэдээ № Байгууллагын дансны дугаар  Хөтөлбөр кодоор Зориулалт кодоор Эдийн засгийн ангилал кодоор Авлага өглөгийн өсөлт бууралт эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн өөрчлөлт хаса Дэлгэрэнгүй
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Утас:    99005534
И-мэйл   
Зурвас