ЗАРЛАЛ
  • Алтай нутгаа хамтдаа хөгжүүлье.     
Төсвийн орлогын 09-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-10-04 09:45:34
Төсвийн орлогын 09-р сарын  гүйцэтгэлийн мэдээ       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 445715000 565714814 -119999814 2 Т? Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын 08-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-09-03 15:54:11
Төсвийн орлогын 08-р сарын  гүйцэтгэлийн мэдээ       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 397180000 507796895.8 -110616895.8 2 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын 06-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-07-05 17:02:21
Төсвийн орлогын 06-р сарын  гүйцэтгэлийн мэдээ       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 300610000 356900018.8 -56290018.84 2 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын 05-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-06-04 11:01:10
Төсвийн орлогын 05-р сарын  гүйцэтгэлийн мэдээ       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 249875000 267404883 -17529882.96 2 ? Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын 04-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-05-04 12:11:04
Төсвийн орлогын 04-р сарын  гүйцэтгэлийн мэдээ       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 198140000 205344654 -7204654 2 Та? Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын 03-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-04-04 17:12:11
Төсвийн орлогын 03-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ Шилэн данс       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 147305000 156960497.3 -9655497.26 Дэлгэрэнгүй
Төсвийн орлогын .02..р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-03-05 09:10:00
Төсвийн орлогын .02..р сарын  гүйцэтгэлийн мэдээ       Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр Зөрүү Жилийн дүн Тайлант үе 1 ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН   629628000 98870000 108474128.4 -9604128.36 2 Дэлгэрэнгүй
Есөнбулаг сумын шилэн дансны мэдээлэл
2016-05-18 16:23:45
                           Есөнбулаг сумын ЗДТГ-ын шилэн дансны мэдээллийг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү. http://shilendans.gov.mn/org/2185 Дэлгэрэнгүй
ИТХ-ын шилэн дансны мэдээлэл
2016-05-18 16:18:44
                          Есөнбулаг сумын ИТХ-ын шилэн дансны мэдээллийг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү. http://shilendans.gov.mn/org/2183 Дэлгэрэнгүй
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ
2016-02-20 14:56:09
ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУД УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ 2016 он2015 он                                                                  &nbs Дэлгэрэнгүй
Онлайн туслах
Санал хүсэлт
Өргөдөл гомдол

Бидэнд та өөрийн санал сэтгэгдэлээ илгээнэ үү!
Хаяг:    Монгол улс, Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Утас:    99005534
И-мэйл   
Зурвас